top of page

Ticaret ve Şirketler Hukuku [ONLİNE]


Ticari Şirketler ve Ticaret Hukuku konusunda hizmet verilmektedir.

  • 1 sa
  • Analitik Hukuk Bürosu

Hizmet Açıklaması

Analitik Hukuk Bürosu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında ticaret şirketlerine ve ortaklıklara Şirketler Hukuku alanında ve şirketlerin ticari işleyişlerinin her aşamasında gerekli her türlü hukuki desteği en geniş ölçüde vermektedir. Bu hizmetlerin başında şirketlerin olağan ve/veya olağanüstü genel kurul kararları, nitelikli yönetim kurulu kararları, sermaye artırımı ve azatlımı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü esas sözleşme değişikliği işlemleri, şirket birleşmeleri, bölünmeleri, nev’i değişiklikleri, joint venture ve hisse devir işlemleri sayılabilmektedir. ​Analitik Hukuk Bürosu, anonim, limited, kolektif ve komandit şirket ile kooperatif niteliğindeki müvekkillerinin kanunen yapılması gerekli olağan genel kurul toplantılarının tarihlerini takip ederek, kanuni süre dolmadan uygun zaman önce müvekkillerini bilgilendirmekte ve alınması gerekli kurul kararlarının tüm hissedarları ortak faydada buluşturmak ve olası ihtilafları önlemek gayesiyle süresi içinde alınmasını sağlamaktadır. Aynı şekilde olağanüstü genel kurul toplantıları ile yönetim kurulu toplantılarında hukuk büromuz benzer gayelerle hareket ederek ve şirketlerin kendilerine özgü düzen, hedef ve ilkelerini de her aşamada göz önünde bulundurarak bu işlemlerin tamamının usulüne uygun yürütülmesi için gerekli her türlü desteği müvekkillerine sunmaktadır. Bu hizmetlerin içine genel kurul ve yönetim kurulu karar taslaklarının hazırlanması, toplantılarda hazır bulunulması ve talep halinde işlemlerin tescil ve ilanı için ilgili Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne gerekli başvuruların yapılması dahildir. Hukuk büromuz, gerek halka açık, gerekse halka açık olmayan her türlü yerli ve/veya yabancı ticari şirketin satın alınma işlemleri gibi büyük ölçekli projelerde de ilk görüşmelerden kapanışa kadar tüm süreci takip etmeye ve sonuçlandırmaya, uygulanabilecek en verimli hukuk yolunu öngörmekle birlikte müvekkillere tüm seçenekleri sebep ve sonuçlarıyla sunmaya ve hem karar verilmesi hem de seçilen yolun uygulanması aşamalarında gerekli tüm hukuki desteği sağlamaya hazırdır. Sayılan işlemlerin veya talep edilebilecek diğer projelerin tamamında gerekli izin ve lisansların alınması, bu süreçlerin takibi ve değerlendirilmesi ve sürecin her aşamasında çıkabilecek hukuki problem veya ihtilafların çözülmesi tecrübelerimiz arasındadır.


Kişi Bilgileri

  • Çınar, 5003/3 Sk. No:3, Bornova/İzmir, Türkiye

    +905070593426

    av.mmuratdemir@gmail.com


bottom of page