top of page

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku [ONLİNE]


Online

İşçi ve işverenin hak ve yükümlülükleri, karşılıklı ilişkileri

  • 1 saa
  • Analitik Hukuk Bürosu

Hizmet Açıklaması

İşçi özlük dosyaları incelenerek işyerinde çalışan personelin işe girişinden ayrılışına kadarki sürecin yasal mevzuat çerçevesinde denetlemesi ve eksikliklerin giderilmesi, şirket iç yönetmelikleri ve disiplin yönetmeliklerinin hazırlanması konusunda sürekli danışmanlık hizmeti verilmesi. ​ Belirli periyotlarda işyerini ziyaret ederek uygulamaları yerinde inceleyip, İnsan Kaynakları servisinin sorunları ile ilgili danışmanlık hizmetinin verilmesi. ​ Şirket tarafından iş hukuku, toplu iş hukuku, sosyal güvenlik mevzuatı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) uygulamaları konularında yazılı veya sözlü olarak talep edilen danışmanlık hizmetine ilişkin görüşlerini yazılı veya sözlü olarak en kısa zamanda iletilmesi.​ Şirketin hazırlayacağı İş hukuku ve Sosyal Güvenlik konuları ile ilgili metinlerin incelenerek katkıda bulunulması.​ Şirket tarafından yazılı veya sözlü olarak talep edilen danışmanlık hizmetine ilişkin görüşlerini yazılı veya sözlü olarak en kısa zamanda iletilmesi.​ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumunca gerçekleştirilecek müfettiş incelemesi ve denetimlerde (teftiş) ortaya çıkabilecek yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesinin organizasyonunda işverene danışmanlık yapılması.​ İş hukuku ve sosyal güvenlikle ilgili yasal süreçlerde şirket avukatlarına destek verilmesi, konuya ilişkin görüşlerin bildirilmesi. Şirketin gerekli görmesi durumunda, çalışma hayatı, endüstriyel ilişkiler ile iş ve sosyal güvenlikle ilgili toplantılarda bizzat bulunarak görüşlerin bildirilmesi. İşçi – işveren uyuşmazlıklarında teknik yardımda bulunmak, iş mevzuatı uyarınca işverenin dikkat etmesi gereken hususları yazılı ve sözlü olarak bildirmek ve şirket tarafından talep edilmesi halinde yazışmaların ve tutanakların hazırlanması. Sosyal sigorta, iş hukuku mevzuatı, toplu sözleşme ve sendika konularında şirketlere, işçi ve işveren sendikalarına, hukuk bürolarına danışmanlık yapılması. İşyerinde iş ve sosyal güvenlik mevzuatına ilişkin yükümlülükler konusunda işverenin sağlayacağı belgeler üzerinde periyodik olarak aylık/üç aylık periyotlarda denetim yapılarak sonuçların bir raporla şirkete sunulması. Şirketin taahhüdü altında bulunan projelerde asgari işçilik hesaplamalarına ilişkin görüş ve önerilerde bulunulması, asgari işçilik incelemelerinin yapılması ve yürütülmesi, SGK’dan ilişiksizlik belgelerinin alınması. Sosyal Güvenlik ve İş mevzuatı Kapsamındaki Uyuşmazlıklar


Kişi Bilgileri

  • Çınar, 5003/3 Sk. No:3, Bornova/İzmir, Türkiye

    +905070593426

    av.mmuratdemir@gmail.com


bottom of page