Davadan Feragat

Güncelleme tarihi: 20 Haz 2021Feragat kavramı, kelime anlamı olarak vazgeçme anlamını taşımaktadır. Nitekim Medeni Usul Yasası 307. maddesinde de kelime anlamını karşılayan davadan feragat müessesesi, davacının dava konusu talep sonucundan kısmen yahut tamamen vazgeçmesini sağlamaktadır. Böylelikle, davacının hüküm kesinleşinceye kadar, yargılama konusu talep hususunda feragat edebilmesi mümkün kılınmıştır.