top of page

Ceza Hukuku [ONLİNE]


Ceza davaları, Suç ve Cezalar, Cezayı Etkileyen Haller, Suç Tasnifler

  • 1 sa
  • Analitik Hukuk Bürosu

Hizmet Açıklaması

Ceza hukuku, suç ve ceza kavramlarını inceleyen kamu hukuku bölümüdür. Genel ve özel ceza hukuku olarak ikiye ayrılır (ceza genel ve ceza özel olarak da ifade edilmektedir). Genel ceza hukukunun konusu suç kavramının maddi ve manevi unsurlarıyla tanımı, ceza hukukuna hakim olan genel ilkeler, ceza kavramının tanımı, suçu ortadan kaldıran nedenler, cezayı azaltan ve ortadan kaldıran nedenler gibi bütün suçlar için geçerli olan ilke ve teorilerdir. Özel ceza hukukunun konusu ise ülkenin kanunlarına göre suç sayılan eylemlerin neler olduğu, bunların kapsam ve sınırları, birbirlerinden ayrılan yönleri ile bu suçlara öngörülen cezalardır. ​Ceza hukuku geniş anlamda ceza yargılaması usulünü de içerirken dar anlamda ceza yargılaması ceza hukukunun dışında kalır. Ceza hukukun en önemli iki temel ilkesi suçta ve cezada kanunilik ilkesi ve suçta ve cezada kusur ilkesidir. 1. Suçta ve cezada kanunilik ilkesi 2. Suçta ve cezada kusur ilkesi Suçun unsurları Bir fiilin cezalandırılacak bir suç teşkil etmesi için belli unsurların mevcut olması gerekir. Suçu oluşturan temel unsurlar, kanuni unsur, maddi unsur, hukuka aykırılık unsuru ve manevi unsurdur. 1. Kanuni unsur (tipiklik) 2. Maddi unsur (hareket/fiil) 3. Hukuka aykırılık unsuru 4. Manevi unsur


Kişi Bilgileri

  • Çınar, 5003/3 Sk. No:3, Bornova/İzmir, Türkiye


bottom of page